I. Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán tại Mekông Megumi 1

Mua hàng online

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán tại Mekông Megumi 2

 

II. Phương thức thanh toán

Nhận hàng – Thanh toán (COD)

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán tại Mekông Megumi 3

Thanh toán chuyển khoản

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán tại Mekông Megumi 4